St. Johns Packaging sản xuất túi bánh mì polyetylen đầu tiên ở Bắc Mỹ với thành phần tái chế sau tiêu dùng

St. Johns Packaging and Bimbo Bakeries USA have partnered to launch the first polyethylene bread bag in North America made with post-consumer recycled content.