Hiện diện trên toàn thế giới

Johns Packaging có 9 công ty con, phân bổ trên khắp Bắc Mỹ và Châu Á – Thái Bình Dương, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn

Saint-Luc

Canada

Ngoài việc là trụ sở của St. Johns Packaging, cơ sở này còn chuyên in  flexo lên đến 10 màu và sản xuất túi wicket

 • American Institute of Baking (AIB)
 • BRC
 • Certification Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)

Saint-Jean-sur-Richelieu

Canada

Hoạt động từ năm 1954, nhà máy thứ hai tại Saint-Jean-sur-Richelieu tập trung vào sản xuất màng phim. Với nhiều dây chuyền thổi phim tiên tiến có khả năng sản xuất màng phim có đến 5 lớp

 • American Institute of Baking (AIB)
 • BRC
 • Certification Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)

Montreal

Canada

Năm 1987, St. Johns Packaging mua lại JT Packaging. Nó có khả năng cung cấp vật liệu in và túi wicket. Với nhiều máy in flexo lên đến 10 màu và một số máy làm túi wicket.

 • Certification Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)
 • American Institute of Baking (AIB)
 • BRC

Greensboro

USA

Năm 2009, St. Johns Packaging mua lại North State Flexibles. Cơ sở này tập trung vào in flexo lên đến 10 màu, ghép màng không dung môi, sản xuất túi wicket, vật liệu nhiều lớp và túi nhỏ.

 • American Institute of Baking (AIB)
 • BRC
 • Esko HD Flexo

Kunshan

China

Năm 2005, St. Johns Packaging đã mở địa điểm sản xuất đầu tiên tại Châu Á. Cơ sở này có khả năng thổi màng phim, in flexo lên đến 10 màu và làm túi nhỏ.

 • American Institute of Baking (AIB)
 • BRC

Binh Duong

Vietnam

Được thành lập vào năm 2016 và đặt tại tỉnh Bình Dương, cơ sở sản xuất đầu tiên của St. Johns Packaging tại Việt Nam tập trung vào in ấn flexo và làm túi.

 • American Institute of Baking (AIB)
 • BRC

Ho Chi Minh City

Vietnam

 Được mua vào tháng 1 năm 2020, cơ sở thứ hai này tại Việt Nam (đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh) chuyên về thổi màng chất lượng cao.

 

Leon

Mexico

 St. Johns Packaging sẽ tìm cách phát triển thị trường Mexico thông qua công ty con Embalaje St. Johns, S. de RL de CV Greenfield, bắt đầu hoạt động vào năm 2020

Ilkeston

United Kingdom

Vào tháng 6 năm 2020, St. Johns Packaging mua lại công ty kinh doanh bao bì bánh mì của Amcor Flexibles tại Vương quốc Anh. Cơ sở này tập trung vào in flexo lên đến 10 màu và làm túi.

 • American Institute of Baking (AIB)
 • BRC