A career at St. Johns Packaging
in Vietnam means:

Nếu bạn được làm việc tại Công ty Bao Bì St. Johns bạn sẽ được làm những công việc đơn giản với qui trình tinh gọn. Chúng tôi tập hợp một đội ngũ có bề dầy kinh nghiệm về bao bì và là những người cam kết cho sự thành công của doanh nghiệp. Những người nhân viên bất kể nam hay nữ họ đều cam kết hợp tác giúp công ty ngày càng phát triển xa hơn nữa để tạo ra sự cải tiến vượt bậc.

Công ty Bao Bì St. Johns luôn nỗ lực trong công tác đào tạo, nâng cao tay nghề và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ công nhân viên công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên phát triển những tiềm năng và thế mạnh của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên công ty.

Bạn có muốn tham gia cùng gia đình chúng tôi?

Vui lòng tìm cơ hội nghề nghiệp tại các nhà máy sản xuất chính của chúng tôi ở miền nam Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

No results

Our factories
in Vietnam

Binh Duong

Unit 12, 14, 16, 18 and 20 Tien Phong 10 Street Mapletree Industrial Park Hoa Phu Ward Thu Dau Mot City Binh Duong Province, Vietnam,

Contact

Ho Chi Minh City

Factory No.9 at Lot I-11, Cluster 2, Road CN 13, Group CN I, Tan Binh Industrial Park, Son Ky Ward, Tan Phu District Ho Chi Minh City Vietnam,

Contact